Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PARTNERZY PROJEKTU „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Drukuj

Rodzina posiadająca gminną „Kartę Dużej Rodziny” może liczyć na rabat w zakupie towarów  i usług w niżej wymienionych placówkach oraz instytucjach będących Partnerami projektu „Karta Dużej Rodziny”

Więcej…
 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Drukuj

Zapraszamy do uczestnictwa w programie Karta Dużej Rodziny. Rok 2016 jest kolejnym rokiem w którym rodzina wielodzietna może liczyć na wsparcie nie tylko samorządu ale szeregu instytucji będących partnerami realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu. Nadal będzie realizowana  Karta Dużej Rodziny. Zasady ubiegania się o nią nie ulegają zmianie.

Więcej…
 

ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Drukuj

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, kobieta , która urodzi dziecko , a nie korzysta z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego od 1 stycznia 2016 roku otrzyma świadczenie rodzicielskie. Kwota  to 1 000 zł wypłacana przez pierwszy rok życia dziecka.

Więcej…
 

WIGILIA 2015

Drukuj

W dniu 21 grudnia bieżącego roku wzorem lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej odbyła się uroczysta Wigilia dla osób samotnych z terenu Gminy Leżajsk, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej oraz Koło Gospodyń Wiejskich. To piękne w swej wymowie spotkanie swą obecnością uświetnili: Pan Krzysztof Sobejko Wójt Gminy Leżajsk, Ksiądz Kanonik Zbigniew Nowak, Pani Marta Sroczyk Dyrektor GOPS, Radni       z naszej Gminy w osobach Pani Zofii Dąbek, Pani Zofii Woś, Pana Łukasza Płoszaja oraz Pan Zdzisław Duszyński sołtys wsi Giedlarowa i Pan Marek Krauz Dyrektor GOK.

Więcej…
 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ‘’NIEBIESKA LINIA”

Drukuj

Infolinia 801 120 002 Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00, w niedzielę i święta w godz. 8.00-16.00., w środy w godz. 18.00-22.00 dyżurują prawnicy, w pozostałe dni – konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej…