Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZNIESIENIE OBOWIĄZKU ADMINISTRACYJNEJ EGZEKUCJI ALIMENTÓW.

Drukuj

Rada Ministrów przyjęła we wtorek nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zmiany mają uprościć i przyśpieszyć procedurę ściągania od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego. Znika obowiązek wszczynania  egzekucji administracyjnej, która jak podaje Ministerstwo Pracy jest nie tylko nieskuteczna ale i kosztowna.

Więcej…
 

WYPRAWKA SZKOLNA

Drukuj

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. W 2015 /2016 roku na wsparcie mogą liczyć uczniowie klas III szkoły podstawowej, III klas ogólnokształcącej szkoły muzycznej, klasy IV techników oraz niepełnosprawni.

Więcej…
 

OTWARCIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY LEŻAJSK

Drukuj

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” zaprasza  do utworzonej Świetlicy Środowiskowej  dzieci i młodzież z terenu gminy Leżajsk. Działalność ropoczęto w dniu 25 maj 2015 roku. Świetlica czynna jest  od godz. 14:00 do  17:00- sala budynku Fundacji „Nazaret” w Giedlarowej

Więcej…
 

PRAWO DO ZASIŁKU RODZINNEGO OD NOWEGO ROKU

Drukuj

Od przyszłego roku ma wejść nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych dzięki której otrzymanie zasiłku rodzinnego będzie możliwe mimo przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Aktualnie przekroczenie kryterium nawet o 1 złoty pozbawia rodzinę prawa do tego świadczenia.
Według nowych rozwiązań zasiłek będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł.

 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LEŻAJSK

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „Czas na aktywność w gminie Leżajsk” w dniach 19-21.05.2015 r. realizował szkolenie  „Kreowanie własnego wizerunku z elementami autoprezentacji” w wymiarze 25 godzin dydaktycznych.

Więcej…