Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

Drukuj

 

W miesiącach od marca do czerwca w ramach pomocy dla osób potrzebujących z terenu gminy Leżajsk, Gminny Ośrodek Pomocy pozyskał 134 160 kg  owoców i warzyw. Były to jabłka i warzywa między innymi marchew i ogórki. Produkty GOPS otrzymał z Banku Żywności a pochodziły z wprowadzonego embarga na polskie produkty.

Więcej…
 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LEŻAJSK

Drukuj

 

W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk”  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku prosi beneficjentów ostatecznych  o osobiste wstawiennictwo   wraz z otrzymanym w projekcie laptopem oraz modemem do Internetu w Urzędzie Gminy w Leżajsku – sala konferencyjna III piętro wg harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Więcej…
 

WAKACJE – CZAS ODPOCZYNKU I ZABAWY

Drukuj

W dniu 9.08.2015 r. na letnią kolonię wyjechała 40 osobowa grupka dzieci i młodzieży z naszego terenu do Zboisk k/Sanoka . Będą wypoczywać w Ośrodku prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w dniach od 08.08 do 16.08 br . Całkowity koszt wypoczynku został pokryty ze środków GKRPA będących w dyspozycji Wójta Gminy.

Więcej…
 

WZROST KRYTERIUM DOCHODOWEGO W POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ KWOT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Drukuj

Ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej.

Więcej…
 

NIŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH - PROJEKT ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Drukuj

Wspomniany projekt jest dziełem sejmowej podkomisji stałej do spraw finansów samorządu terytorialnego. Projekt zakłada zmianę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym, rady gminy będą mogły w drodze uchwały wprowadzić zwolnienia w opłatach za odbiór śmieci. W myśl nowego projektu rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić zwolnienia w opłatach za odbiór śmieci zarówno dla osób kwalifikujących się do wsparcia z pomocy społecznej (kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej wynosi odpowiednio dla osoby samotnej 542 zł. dla osoby w rodzinie 456)  jak i dla rodzin wielodzietnych.  Gminy nie będą miały obowiązku, ale jedynie możliwość zastosowania ulg. Proponowane zmiany mają wejść z początkiem 2016 roku.