Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

NIŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH - PROJEKT ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Drukuj

Wspomniany projekt jest dziełem sejmowej podkomisji stałej do spraw finansów samorządu terytorialnego. Projekt zakłada zmianę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym, rady gminy będą mogły w drodze uchwały wprowadzić zwolnienia w opłatach za odbiór śmieci. W myśl nowego projektu rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić zwolnienia w opłatach za odbiór śmieci zarówno dla osób kwalifikujących się do wsparcia z pomocy społecznej (kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej wynosi odpowiednio dla osoby samotnej 542 zł. dla osoby w rodzinie 456)  jak i dla rodzin wielodzietnych.  Gminy nie będą miały obowiązku, ale jedynie możliwość zastosowania ulg. Proponowane zmiany mają wejść z początkiem 2016 roku.

 

PROPONOWANE ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Drukuj

Poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o systemie ubezpieczeń społecznych  przewiduje, że opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnują z pracy na roli uzyskają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli wybrać, czy chcą być  ubezpieczeni w ZUS czy KRUS.
Obecnie rolnicy często  rezygnują ze starań o świadczenia opiekuńcze, nie chcą utracić korzystnego ubezpieczenia w KRUS, ubiegając się o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekunów przyznawany w związku z zakończeniem aktywności zawodowej na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zaprzestanie prowadzenia działalności wiąże się z wyrejestrowaniem z ubezpieczenia w KRUS.

Więcej…
 

WSPARCIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO - NA JAKĄ POMOC MOŻE LICZYĆ PRACOWNIK SOCJALNY WYKONUJĄC SWOJE OBOWIĄZKI W TERENIE

Drukuj

Nowelizacja ustawy  o pomocy społecznej uchwalona ostatnio przez Sejm pozwala na to, aby pracownik socjalny wykonujący pracę socjalną mógł liczyć na asystę  ze strony policji lub drugiego pracownika socjalnego. Dotyczy to sytuacji, kiedy pracownik socjalny podczas pracy socjalnej w terenie oraz podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego spotka się z agresją. Do tej pory prawo do wsparcia policji przysługiwało jedynie wtedy, gdy pracownik socjalny zetknął się z agresją wobec dziecka.

 

NOWE SANKCJE DLA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Drukuj

Od 1 lipca 2015r. dane osób uchylających się od płacenia alimentów, za których obowiązek alimentacyjny wypełnia budżet państwa, będą zgłaszane do wszystkich czterech działających w Polsce BIG-ów, a są to: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KBIG.
Oznacza to, że jeśli ojca lub matkę wyręcza fundusz alimentacyjny, to ich dane trafią do wszystkich czterech rejestrów, a nie jak dotychczas tylko do jednego wybranego.

Więcej…
 

ZASIŁKI RODZINNE OD LISTOPADA 2015 ROKU

Drukuj

Rada Ministrów opracowała projekt rozporządzenia zmieniającego kryterium dochodowe  warunkujące przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
Od nowego okresu zasiłkowego tj. od listopada aby otrzymać zasiłek rodzinny na osobę w rodzinie nie będzie mogło przypadać więcej niż 674 zł (obecnie 574 zł), gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód nie będzie mógł przekroczyć 764 zł (aktualnie 664 zł). Rząd planuje, dalsze podniesienie progu dochodowego  po dwóch latach.
Nie wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do becikowego nadal wynosi 1922 zł.

Więcej…