Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PROGRAM RODZINA 500+. PIERWSZE PRZELEWY ZOSTAŁY WYSŁANE

Drukuj

W gminie Leżajsk wypłacono dziś pierwsze pieniądze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. – Przelewy zostały wysłane – potwierdza wójt, Krzysztof Sobejko, który osobiście zatwierdził dyspozycje elektroniczne.

Więcej…
 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Drukuj

Informuje się, iż jedynymi stronami internetowymi, poprzez które można bezpiecznie składać wnioski o świadczenie wychowawcze są:
Rodzina500plus.gov.pl
Obywatel.gov.pl

Oficjalne strony ministerstw

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

 

DWA ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE DLA JEDNEJ RODZINY - PROJEKT

Drukuj

Senacki projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych  zakłada możliwość otrzymania świadczenia opiekuńczego przez dwoje rodziców jeżeli mają na utrzymaniu więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko  i nie pracują.
Obecnie takie prawo przysługuje tylko jednemu rodzicowi a wynosi ono 1 300 zł miesięcznie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się już na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Program 500+

Drukuj

Od 1.04.2016 r. wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać w niżej wymienionych punktach:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Leżajsk ul. Opalińskiego 2

pok. Nr 8 i Nr 9 w godz. od 7.00 do 15.30

- Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej od godz. 8.00 do 14:30

- Ośrodek Kultury w Brzózie Królewskiej od godz. 8.00 do 14.30

- Ośrodek Kultury w Wierzawicach od godz. 8.00 do 14.30

 

 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Drukuj

Przygotowywany projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych daje prawo do zasiłku dla bezrobotnych opiekunowi osoby niepełnosprawnej po  śmierci podopiecznego,  pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy zasiłek dla opiekuna  jeżeli nieprzerwanie co najmniej przez 365 dni sprawowały i pobierały powyższe świadczenie. Takie wsparcie otrzymają także gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności straci ważność.

Więcej…