Strona główna   |   Linki   |   Archiwum aktualności   |   Poczta   |  
czwartek, 23 Paź 2014
 
 
KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI - SZKOLENIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LEŻAJSK" Drukuj
wtorek, 21 października 2014 11:22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „Czas na aktywność w gminie Leżajsk” w dniach 8-15.10.2014r. realizował szkolenie  „Kreowanie własnego wizerunku z elementami autoprezentacji„ w wymiarze 40 godzin dydaktycznych.

Więcej…
 
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE WYPŁACANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Drukuj
wtorek, 07 października 2014 11:26

1.    Zasiłek pielęgnacyjny
2.    Świadczenie pielęgnacyjne
3.    Specjalny zasiłek opiekuńczy

Ad.1  Zasiłek pielęgnacyjny
Kwota zasiłku 153 zł.
Prawo do zasiłku przysługuje niezależnie od dochodu:
- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia
- osobie, która ukończyła 75 lat

Więcej…
 
PROJEKT E-KOMPETENCJE Drukuj
poniedziałek, 29 września 2014 12:28

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie realizuje Projekt E-Kompetencje finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w okresie od 01.08.2014 r. do 31.01.2015 r.
Cel Projektu – podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu IT oraz poprawa dostępu do  zatrudnienia 120 osób pozostających bez pracy w wieku od 18 do 30 lat, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

Więcej…
 
ZASIŁEK RODZINNY, DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY Drukuj
poniedziałek, 22 września 2014 13:53

Ośrodek Pomocy Społecznej od początku m-ca września przyjmuje wnioski na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 który będzie trwał od listopada 2014 r. do października 2015 r.

Od 1 listopada obowiązuje nowe kryterium dochodowe, które wynosi: 574 zł (dochód netto na osobę ), 664 zł w przypadku gdy w rodzinie jest niepełnosprawne  dziecko mające orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –  zasiłek na dojazdy lub zamieszkanie).

Więcej…
 
POMOC OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Drukuj
poniedziałek, 22 września 2014 13:47

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” z Rzeszowa  udziela osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach pomocy
prawnej w zakresie:
- prawa cywilnego
- prawa karnego
- prawa rodzinnego i opiekuńczego
- sporządzania pism procesowych
oraz pomocy psychologicznej:
- dla osób i rodzin w kryzysowych  sytuacjach
-  wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych

Więcej…
 
 

(c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku, krs