Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

POWIATOWY DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Drukuj

Wzorem lat ubiegłych 30 listopada 2015r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej o godz. 10.00 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego organizowane przez Starostę Leżajska oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku,  w którym wzięły udział przedstawiciele placówek działających w pomocy społecznej na terenie Powiatu Leżajskiego.

Więcej…
 

OTWARTY KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych i specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Leżajsk od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12. 2016 r. obejmujących usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób.

Więcej…
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, że w dniu  30.11.2015 r. tj. poniedziałek, nie będzie wydawana żywność.

 

ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU FEAD

Drukuj

Od 26.11.2015 roku do wyczerpania produktów rozpoczyna się dystrybucja żywności otrzymanej w ramach programu FEAD, przeznaczonej dla rodzin najuboższych, będących klientami Ośrodka. Posiadaniu następujące produkty:

Więcej…
 

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Drukuj

Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy, poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A. Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą. Formularz Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu / policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych /, który pierwszy uzyskał informację o sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Formularz NK A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie lub posiadanych informacji / jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe/. W sytuacji braku współpracy osoby doznającej przemocy – należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy – już w ramach procedury Niebieska Karta.

Więcej…