Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku

ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LEŻAJSK

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „Czas na aktywność w gminie Leżajsk” w dniach 19-21.05.2015 r. realizował szkolenie  „Kreowanie własnego wizerunku z elementami autoprezentacji” w wymiarze 25 godzin dydaktycznych.

Więcej…
 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LEŻAJSK

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku otrzymał zgodę na przedłużenie realizacji projektu systemowego do 30 września 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Czas na aktywność w gminie Leżajsk” i  jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej…
 

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE LEŻAJSK

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku  realizując projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. „Czas na aktywność w gminie Leżajsk” przeprowadzono następujące formy wsparcia:

Więcej…
 

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE – PROPOZYCJE ZMIAN

Drukuj

Aktualnie trwają konsultacje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędem Zamówień Publicznych mające na celu wprowadzenie zmian do ustawy o spółdzielniach socjalnych. Po wprowadzeniu zmian spółdzielnie socjalna będą mogły zakładać nie tylko osobo bezrobotne , niepełnosprawne czy uzależnione ale też osoby przed trzydziestym rokiem życia i po pięćdziesiątce jako ,że osoby młode i po 50 roku życia są szczególnie zagrożone wykluczeniem na rynku pracy.

Więcej…
 

INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA MARCHWI Z BANKU ŻYWNOŚCI

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku Informuje, że z przyczyn od nas niezależnych zmienił się termin wydawania marchwi pochodzącej z  Banku Żywności.  Aktualny termin  15 maja piątek. Miejsce wydawania : Giedlarowa parking przy kościele w godz. od 10:00  do wyczerpania produktu.