„Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu pn.: „Czas na przedsiębiorcze kobiety”, realizowanego w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

PROJEKT „AKTYWNI W ŻYCIU” I PROJEKT „ZATRUDNIJ SIEBIE”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji PRO CARPATIA przystępuje do realizacji projektów pn. „Aktywni w życiu„ oraz „Zatrudnij siebie” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.